Stichting De Betrokken Spartaan

Stichting De Betrokken Spartaan zet voetbal in voor een betere samenleving binnen haar verzorgingsgebied. Samen met betrokken partners en inwoners wordt gestreefd naar een maximaal resultaat, want talent ontwikkelt zich in een goede samenleving, in een veilige wijk en thuis alsmede op school.

Kortom, voetbal wordt ingezet voor veiligheid, gezondheid en onderwijs. Daarnaast ontwikkelt de de stichting een grote betrokkenheid met omwonenden, realiseert deze betrokkenheid door zich in te zetten in de leefomgeving en werkt samen met betrokken partners.

Klik hier voor meer informatie.