Pameijer

Pameijer is er voor kwetsbare mensen, jong en oud. Bijvoorbeeld met een (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen. Elke dag ondersteunen zij ruim 4.500 cliënten, met dank aan onze 2.000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Ze werken samen met partners, sponsors en vrijwilligers.

Herenplaats

De Smith-Group steunt de Herenplaats, één van de mooie projecten van Pameijer. De Herenplaats is een galerie/atelier die kunstenaars met een beperking opleiden. Een groot aantal van hen is genomineerd voor prijzen en exposeerde in binnen- en buitenland. Hun werk is vertegenwoordigd in collecties van verzamelaars. 

Atelier Herenplaats biedt een opleidingsprogramma aan voor tekenen, schilderen en grafiek. Het atelier heeft vakkundige en gespecialiseerde begeleiders in dienst die de doelgroep stimuleren tot kunstenaar. 

Door selectie, talentscouting en opleiding draagt atelier Herenplaats bij aan talentontwikkeling, empowerment en kwaliteit.

Klik hier voor meer informatie